Akademik Program

ALÇEV EĞİTİM KURUMLARI AKADEMİK PROGRAM

Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı Ortaokulunda uygulanan eğitim sistemi öğrenciyi merkez alan bir sistemdir. Öğrencilerin ilgilerini keşfetmeleri, yaparak yaşayarak öğrenmelerini ön plana alan okulumuzda amacımız öğrencileri hayata hazırlamaktır.

Okulumuzda İngilizce eğitimi, genel dil becerileri kapsamında okuma, yazma, dinleme temelli ilerlemektedir. İngilizcenin yanında Almanca eğitimini de beraberinde yürüten yabancı dil bölümümüzün amacı öğrencilerimizin anadil düzeyinde yabancı dili konuşabilmesidir.

Akademik olarak öğrencilerimizin sınav başarıları elbette bizim için önemli. 8. Sınıfta yapılan LGS’de başarılı olabilmek için sadece 8. Sınıfta çalışmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle ortaokulun ilk yılı olan 5. Sınıftan itibaren gerekli çalışma disiplinini öğrencilerimize kazandırmaktayız. Tam öğrenme modelini baz aldığımız eğitim çalışmalarımızda fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, matematik gibi akademik derslerde yaşayarak öğrenme, doğru ders çalışma ve tekrar yapma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırma hedefindeyiz.

Türkçe dersinde okuduğunu anlama, planlı yazma çalışmaları, hazırlıklı konuşma, sözel mantık becerileri ve dilbilgisi becerilerini kazandırma ve topluluk önünde sunum yapıp kendini ifade etme becerilerini kazandırma amacındayız.

Çocukların küreselleşen dünyaya ayak uydurmalarını amaçladığımız fen bilgisi dersinde öğrencileri araştırmaya, sorgulamaya, merak etmeye teşvik ederek, yaparak yaşayarak öğrenmeyi temele almaktayız. Bilimsel çalışma ve projelerde yer almalarına katkı sağlayarak, fen bilgisinin sadece akademik bir ders olmaktan öte hayatın içinde gözleme dayalı bir ders olduğu farkındalığını oluşturmaktayız.

Matematik dersinde hedefimiz, günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlama ve çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir. Etkin dinleme, hafıza teknikleriyle geliştirdiğimiz dersimizde proje temelli ve grup çalışmasıyla etkinlikler yapılmaktadır.

Sosyal bilgiler dersi etkinliklerle ve gezilerle zenginleştirilerek ve teknolojik olanaklar kullanılarak bilgi ve beceriyi geliştirmeyi amaçlarız. Elde edilen bilgileri, yaşama geçirmeyi temel alan uygulamamızda Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamaya çalışmaktayız. Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini hedeflemekteyiz.

Akademik derslerdeki başarının artmasında desteği büyük olan görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik derslerinde de öğrencilerin ilgilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla uygulamalar yapılır. Drama, satranç ve çeşitli kulüp dersleriyle zenginleşen ders programımızda tüm varlığımızla topluma; genel kültürü yüksek kendini tanıyan ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek üzere çalışmaktayız. Her şeyden önce mutlu toplum için mutlu bireyler yetiştirme gereğini bildiğimizden, onların sevgi ve saygı dolu bir ortamda büyüyüp kendilerini yetiştirmelerini sağlamaya çalışırız.