Rehberlik ve Danışmanlık

Amacımız, Öğrencilerimizin;

 • Kendilerini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.
 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Eğitimse ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme

AYŞE KIR AŞIK
Ortaokul Rehberlik Öğretmeni

ŞULE BALTACI
İlkokul Rehberlik Öğretmeni

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve kişilik gelişimleri ile, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir. Bu nedenle rehberlik hizmetlerinin odak kavramı “kendini gerçekleştirme”dir.

Kendini gerçekleştirme kavramıyla birlikte rehberlik çalışmalarımızı yaparken “Gelişimsel ve Önleyici” rehberlik modelini esas almaktayız. Gelişimsel rehberlik, tüm yaşam dönemlerinde kazanılması gereken “gelişim görevleri”nin gerçekleştirilmesine dayanır. Kısacası, Rehberlik hizmetleri “sorun” odaklı değil; “gelişim” odaklıdır. Her öğrencinin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi izlenir ve yaş düzeyine uygun olarak ihtiyaç duyacağı tüm gelişimsel destek öngörülerek verilir.

Önleyici rehberlik, potansiyel bir sorunu henüz sorun haline gelmeden çözme olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin yaş dönemlerine göre yaşama olasılığı yüksek olan sorunlar önceden bilinir ve gerekli pedagojik müdahaleler yapılır.

Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes (okul yönetimi, öğretmenler ve veliler) ile işbirliği yapılır. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük”, “bireysel farklara saygı” ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.

Eğitsel rehberlik hizmetleri

 1. Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
 2. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
 3. Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
 4. Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 5. Sınav kaygısı ile baş etme
 6. Düşünme becerilerinin kazandırılması
 7. Odaklanabilme

Kişisel / sosyal gelişim

 1. Okul kurallarını fark etme ve uygulama
 2. Kendini anlama ve değerlendirme
 3. Başkalarını anlama ve kabul etme
 4. Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme
 5. Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
 6. Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
 7. Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
 8. Öfkeyle başa çıkabilme
 9. Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
 10. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
 11. Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
 12. Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel görüşmeler

 1. Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.
 2. Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
 3. Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 4. Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

Grup çalışmalarından örnekler:

 1. Sosyal beceri grubu çalışmaları
 2. Okul yaşamı ve akademik başarı
 3. Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruma
 4. Stres yönetimi
 5. Doğru iletişim ve atılganlık becerisi
 6. Öfke yönetimi
 7. Benlik saygısını geliştirme