ALÇEV OKUL KÜTÜPHANESİ

Okul kütüphanesi, öğrenciyi bilgiyle tanıştıran, bilgiyi analiz etme ve eleştirisel düşünme becerisini kazandıran bir araştırma kütüphanesidir. Okul içinde kurulması zorunlu bir mekan olarak yer almasından çok, çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Özel ALÇEV Eğitim Kurumları Kütüphanesinin amacı; bilimsel bilgiyi, dünyanın her yerinden yaşayabilecek, geleceğin liderleri olarak yetişecek öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin, velilerimizin, okulumuzda görevli personelimizin ihtiyaçları doğrultusunda en sağlıklı biçimde seçmek, sağlamak, sınıflamak ve hizmete sunmaktır.