Bursluluk Sınav Şartnamesi

T.C.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü

 

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

 

1-KONU:

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu’nda tam burslu ve kısmı burslu olarak eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi.

2-AMAÇ:

Başarılı öğrencilere eğitim bursu verilmesi.

3-YASAL DAYANAK:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

4-HEDEF KİTLE:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, Edremit İlçesi, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm  resmi ve özel ilkokulların  4. sınıfları ile ortaokulların 5, 6  ve 7. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsar.

 

 

5-SINAV TAKVİMİ:

 

a)Sınav tarihi ve saati :

15 Şubat 2020 Cumartesi Günü, saat      : 10:00 –  4. Sınıflar

16 Şubat 2020 Pazar Günü, saat                               : 10:00 – 5. 6. ve 7. Sınıflar

 

 1. b) Sınava son başvuru tarihi : 7 Şubat 2020
 2. c) Sınav sonuçlarının açıklanması : 25 Şubat 2020
 3. d) Sınav Yeri Ve Adresi: Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu

Şahindere Mahallesi Lise Cad. No.13/1  EDREMİT / BALIKESİR

6-SINAVA BAŞVURU:

 1. a) Okulumuzun 4, 5, 6  ve 7. sınıflarına devam eden öğrencilerimizin tamamı sınava doğrudan başvurmuş olarak kabul edilecektir.
 2. b) Sınava dışarıdan katılacak öğrenciler süresi içerisinde “Başvuru Formu” ile bizzat okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. Okul müdürlüğünce öğrenci için “Sınava Giriş Belgesi”  düzenlenerek verilecektir. Adaylar bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi ile sınava girebilecektir.
 3. c) 4. sınıflar için en fazla 270 öğrenci sınava alınacaktır.Bu sayıya son başvuru tarihinden önce ulaşılır ise öğrenci kayıt alımı durdurulacaktır.

7-SINAV ŞARTLARI:

 1. a) Sınav ilkokul ve ortaokul düzeyinde ayrı ayrı uygulanır.
 2. b) Sınav soruları, uygulanacak sınıf düzeyine kadarki müfredatı kapsayacaktır.
 3. c) Sınava katılım ücretsizdir.

8-SINAVLARIN İÇERİĞİ:

Sınavların içeriği şöyledir;

SINAV

DERSLERİ

İLKOKUL ORTAOKUL
  4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF
Türkçe 15 20 20 20
Matematik 15 20 20 20
Hayat Bilgisi
Fen Bilimleri 15 20 20 20
Sosyal Bilgiler 15 20 20 20
TOPLAM SORU SAYISI   60 80 80 80
Sınav Süresi   90’ 110’ 110’ 110’

 

 

 

 

9-BURS ŞARTLARI:

 1. a) Burslar eğitim ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsadığından sınav sonucunda kazanılan burslar nakdi değer olarak hesaplanmaz.
 2. b) Burs hakkı kazandığı halde okula kaydını yaptırmayan aday öğrenci, maddi ve nakdi hiçbir hak talep edemez.
 3. c) Adayın kazanmış olduğu burs, okulun ilgili yılına ait eğitim ve öğretim ücretine oranlanarak hesaplanır ve bu hakkı kazanan öğrenciler kazandıkları bursun dışında kalan yemek, kırtasiye, servis, kıyafet, kurs vb ücretlerini usül ve esaslara göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
 4. d) Aday öğrencilere verilen burs 2020-2021 öğretim yılını kapsar, sonraki yıllarda bursun hangi oranda ve koşullarda devam edeceği, adayın akademik başarısı ve yapılacak diğer uygulamalarda elde edeceği performansa göre yeniden belirlenir.
 5. e) Burslu öğrenci herhangi bir sebeple başka bir okula nakil gitmek veya herhangi bir nedenle okuldan kaydını sildirmek için başvurduğunda e-okul sistemindeki resmi işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren burs ile ilgili kazanımlarını kaybeder, ileriye dönük herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 6. f) Kazanılan indirim hakkı kontenjan elverdiği ölçüde uygulanacaktır. Kontenjanı olmayan sınıflarda bursluluk indirimi uygulanamayacaktır.

 

10- BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI VE BURS ORANLARI:

                Öğrencilere sınav sonuçlarına göre, okulun ilan ettiği eğitim öğretim ücretinden, aşağıdaki oranlarda burs verilecektir:

Ayrı ayrı her sınıf düzeyinin;

*1.lerine %100 oranında,

*2.lerine %75 oranında,

*3.lerine %50 oranında,

*4.lerine %30 oranında,

*5.lerine %20 oranında,

*6.larına %10 oranında,

*7. 8. 9. ve 10.larına %5 oranında burs verilecektir.

 

11-DEĞERLENDİRME KURULU:

Sınav değerlendirme komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

İsmail ÖZALP – Okul Müdürü (Kurul Başkanı)

Kazım GÜNGÖR – Müdür Yardımcısı (Başkan Yardımcısı)

 

Nuray TAŞAR (4. Sınıf Öğretmeni – Zümre Başkanı)

Özlem ARISOY (Türkçe Öğretmeni)

Aslı LUMA (Matematik Öğretmeni)

Gözde İZ (Fen Bilimleri Öğretmeni)

Derya ŞAHİN (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

 

12-İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres    : Şahindere Mah. Lise Cad. No:13/1 EDREMİT/BALIKESİR

Tel          : 0 (266) 396 90 11

Faks       : 0 (266) 396 90 15

E-posta : ozelalcev@hotmail.com.tr