2017-2018 YILI 8.SINIFLAR AKADEMİK KURS

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı yaz dönemi 8.sınıflar akademik kurs  olacaktır.Detaylı bilgi ve kayıt için okulumuzu arayabilirsiniz.